Print Mail Pdf
13
déc.
2015

Bazylika Archikatedralna pw. Świętej Rodziny

Archidiecezja Częstochowska

Częstochowa

 archikatedra@archikatedra.pl  +48343653638 

Projekt kościoła opracował w 1900 Konstanty Wojciechowski. Przewidywał on imponującą budowlę, o monumentalnych rozmiarach, jedną z największych w ówczesnej Polsce. Archikatedra to świątynia trójnawowa, murowana z cegły z użyciem kamienia w detalach architektonicznych. Jej długość wynosi ponad 100 m, wysokość
nawy głównej 27 m, szerokość transeptu 46 m, szerokość korpusu nawowego 32 m, wysokość dwóch wież po ok. 80 m każda.
29 października 1917 utworzono odrębną parafię pw. Świętej Rodziny, wydzieloną z parafii św. Zygmunta, obejmującą południową i zachodnią część miasta. Pierwszym proboszczem został ks. Bolesław Wróblewski.
28 października 1925, na mocy bulli papieża Piusa XI, Vixdum Poloniae Unitas, powstała diecezja częstochowska. Kościół Świętej Rodziny stał się kościołem katedralnym. 29 października 1950 uroczystego poświęcenia katedry dokonał
biskup Teodor Kubina.

Częstochowa

ul. Krakowska 15/17, Częstochowa, Pologne