Print Mail Pdf
13
déc.
2015

Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela

Archidiecezja Warszawska

Warszawa

 bartold@katedra.mkw.pl  +48228870626 

Początki dziejów bazyliki archikatedralnej wskazują różne daty w ciągu XIII wieku.
W roku 1798 świątynia została podniesiona do godności katedry, a w 1817 do godności archikatedry.
W czasie Powstania Warszawskiego prawie całkowicie zniszczona.
Archikatedra została odbudowana z wielkim pietyzmem - w stylu gotyku mazowieckiego - według projektu Jana Zachwatowicza.
W 1960 kościół otrzymał tytuł bazyliki mniejszej.
W kryptach w podziemiach świątyni spoczywają m.in. władcy Mazowsza, ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski, Henryk Sienkiewicz, Ignacy Jan Paderewski, Gabriel Narutowicz, Ignacy Mościcki. Tu został pochowany Józef Kardynał Glemp Arcybiskup Metropolita Warszawski Prymas Polski.
W katedrze mają swoje sarkofagi Słudzy Boży: prymas August Hlond i Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński.
Znajduje się tu także słynny krucyfiks cudownego Pana Jezusa autorstwa Jerzego Baryczka.
Archikatedrę nawiedzali w czasie swoich pielgrzymek papieże: św. Jan Paweł II, Benedykt XVI, bł. Matka Teresa z Kalkuty.

Warszawa

ul. Świętojańska 8; adres pocztowy: ul. Kanonia 6, 00-278 Warszawa, Warszawa, Pologne