Print Mail Pdf
13
déc.
2015

Katedra św. Wojciecha Biskupa i Męczennika

Diecezja Ełcka

Ełk

 kuria@diecezja.elk.pl  +48876216804 

31 marca 1871 roku została utworzona parafia katolicka pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika. Budowę obecnego kościoła i plebanii rozpoczęto w 1894 roku, zaś konsekrowano 19 sierpnia 1903 r.
Świątynia jest murowana na fundamencie z kamienia ciosanego, zbudowana jest w stylu neogotyckim. Ołtarz główny z nastawą wykonaną z drewna w stylu neogotyckim; w tym samym stylu wykonane są dwa ołtarze boczne: po lewej stronie ołtarz z figurą drewnianą Serca Pana Jezusa, po prawej ołtarz z figurą gipsową Matki Bożej Fatimskiej, ukoronowanej przez Papieża Jana Pawła II dnia 13 maja 1991 r.

25 marca 1992 roku Ojciec Święty Jan Paweł II, bullą „Totus Tuus, Poloniae Populus” erygował Diecezję Ełcką, a kościół pw. Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika podniósł do godności Katedry Diecezji Ełckiej.
8 czerwca 1999 roku, Ojciec Święty Jan Paweł II, podczas VII Pielgrzymki do Ojczyzny, modlił się w katedrze, po czym sprawował Mszę Świętą na Placu Celebry, na którym zgromadziło się około 300 tys. wiernych.

Dla uczczenia beatyfikacji, a później kanonizacji św. Jana Pawła II, przy Katedrze Ełckiej wzniesiono kaplicę adoracji Najświętszego Sakramentu, połączoną z kryptami biskupów ełckich. Kaplica św. Jana Pawła II jest także kaplicą Tajemnic Światła z witrażami o tematyce II części różańca św. Została ona zwieńczona szklanym oświetlonym krzyżem, symbolizującym, że jesteśmy oświetlani blaskiem Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.

Ełk

Kościuszki 16, Ełk, Pologne