Print Mail Pdf
13
déc.
2015

Katedra Katerdra pw. św. Stanisława i Wacława

Świdnica

Świdnica

Pierwszy kościół parafialny istniał w Świdnicy już co najmniej w 1250 r. Jeszcze pod koniec XIII w. rozpoczęto budowę nowego, murowanego kościoła. Dowodzą tego listy odpustowe z lat 1288-1303, które nawołują wiernych, aby wspomogli budowę kościoła. Z dokumentów tych wynika, że już wówczas patronami kościoła farnego byli męczennicy: św. Wacław i św. Stanisław.
Pierwsza to kaplica Matki Boskiej Świdnickiej, nazywana jest również marmurową - ze względu na jej obecny wystrój. Kaplicę ufundował ok. 1459 r. cech rzeźników/ Na ołtarzu widoczne imię Maria z poprzeplatanych liter. W 1726 r. na sklepieniu namalowano m.in. sceny ukazujące klęski jakie dotykały Świdnicę: zarazę, głód i wojnę, panoramę miasta oraz postać księcia Bolka II. Znajdujący się tu ołtarz pochodzi z 1727 r. Ustawione na nim posągi przedstawiają rodziców Matki Boskiej: Joachima i Annę. Umieszczony na ołtarzu owalny obraz pochodzi z ok. 1480 r., ukazuję on Matkę Boską w słońcu.Na Chórze Organowym (nad wejściem głównym) ustawiono dwuczęściowe organy z ok. 1705 r. z pięknymi rzeźbami Georga Leonharda Webera z pocz. XVIII w. na prospekcie organowym. Ołtarz Główny jest podniesiony ze względu na znajdującą się pod nim kryptę. To dzieło Johanna Riedla, ukończone w 1694 r., jest wzorowane na barokowym ołtarzu w kościele Val - de - Grace w Paryżu. Kościół parafialny jest bazyliką trójnawową. W kościele znajduje się szereg pięknych ołtarzy, rzeźb i innych dzieł sztuki.

Świdnica

pl. Jana Pawła II, Świdnica, Pologne