Print Mail Pdf
13
déc.
2015

katedra pw. św. Mikołaja

Diecezja Elbląska

Elbląg

 katedra@opoka.org.pl  +48552327244 

Pierwsza, zapewne prowizoryczna świątynia stanęła pośrodku zakładanego miasta Elbląga około 1240 r. Poświęcono ją patronowi żeglarzy – św. Mikołajowi. Na dzisiejszy kształt tej gotyckiej budowli wpłynął intensywny bieg historii – celowa rozbudowa (XIII – XV w.), pożar kościoła (26 IV 1777 r.), czy kataklizm II wojny światowej. Wśród zabytków, jakie znajdują się w kościele można wymienić: gotycką chrzcielnicę wykonaną z brązu (1387 r.), Grupę Ukrzyżowania (ok. 1400 r.), Ołtarz Matki Boskiej Szafkowej (ok. 1520 r.), figurę św. Mikołaja (ok. 1410 r.). Świątyni przysługują tytuły Kościoła katedralnego diecezji elbląskiej oraz Sanktuarium Krzyża świętego – relikwie Krzyża świętego odbierają tutaj cześć od 1454 r. W podziemiach katedry mieści się krypta biskupów. Wysokość wieży udostępnianej dla zwiedzających mierzy się w 97 metrach. Proboszczem parafii św. Mikołaja w Elblągu i kustoszem tegoż sanktuarium jest obecnie Ks. Prałat Kanonik Stanisław Błaszkowski, dziekan Elbląskiej Kapituły Katedralnej.

Elbląg

ul. Mostowa 17, Elbląg, Pologne