Print Mail Pdf
13
déc.
2015

Sanktuarium Bazylika Mniejsza św. Małgorzaty

Diecezja Tarnowska

Nowy Sącz

 nowy_sacz3@diecezja.tarnow.pl  +48184436198 

Parafia nowosądecka swoje początki wiąże z lokacją miasta, która miała miejsce 8 listopada 1292 r. W momencie założenia miasta ówczesny kościół parafialny św. Wojciecha znalazł się poza granicami nowego miasta, a w jego granicach znalazł się kościół św. Małgorzaty.
Kardynał Zbigniew Oleśnicki w roku 1448 erygował kolegiatę sądecką i do tej godności podniósł kościół pw. św. Małgorzaty. Świątynia ta była otaczana szczególną czcią i troskliwością mieszczan. W taki sposób z kościoła filialnego, w okresie lokacji miasta, kościół pod wezwaniem św. Małgorzaty stał się przed rokiem 1325 niezależnym kościołem parafialnym, aby w XV wieku zostać wyniesionym do rangi kolegiaty. Tym samym dekretem, którym mianował kolegiatę, kard. Oleśnicki powołał do życia Kapitułę, którą w 1791 r. zniósł ces. Franciszek Józef II.
Na prośbę bpa tarnowskiego Józefa Życińskiego, papież Jan Paweł II nadał kościołowi św. Małgorzaty w Nowym Sączu tytuł Bazyliki Mniejszej. W dniu 29 grudnia 1996 r. bp Józef Życiński reerygował Kapitułę Kolegiacką.
Bazylika św. Małgorzaty jest także sanktuarium Przemienienia Pańskiego, w którym jest czczony wizerunek Jezusa Przemienionego (Veraikon). Pierwsza historycznie udokumentowana wzmianka o obrazie w Nowym Sączu pochodzi z 1596 r. jest to protokół z wizytacji klasztoru franciszkanów, w którym obraz przebywał do 1785 roku. Wówczas po kasacie klasztoru obraz przeniesiono do kościoła św. Małgorzaty, gdzie przebywa do dnia dzisiejszego, otaczany wielką czcią wiernych.

Nowy Sącz

Plac Kolegiacki 1, Nowy Sącz, Pologne