Kościoły i szlaki dla pielgrzymów w Rzymie

Przydatne informacje dla realizacji Jubileuszu – n.2

Print Mail Pdf

Percorsi giubilari - lat

 

Jubileusz jest tym szczególnym czasem, który Kościół proponuje ku nawróceniu ludu Bożego i właśnie z tego powodu charakteryzuje się on specjalną  możliwością uzyskania odpustu jubileuszowego. Zazwyczaj uzyskuje się go odbywając pielgrzymkę do kościoła jubileuszowego szlakiem, który kończy się przekroczaniem Drzwi Świętych (lub Drzwi Miłosierdzia). Pielgrzymka taka zmierza do rozpoczęcia ruchu nawrócenia,  podjęcia drogi zmierzającej ku miłości Boga Ojca, napełniając się nią i następnie przenosząc ją do życia codziennego.

W Rzymie zostały zaplanowane różne szlaki, którymi pielgrzymi będą mogli dojść  do Drzwi Świętych Bazyliki Świętego Piotra lub do innych Drzwi Świętych w innych kościołach jubileuszowych miasta.

 

Szlak ku Bazyliki Watykańskiej

Głównym szlakiem, przeznaczonym przede wszystkim dla przybywających z daleka, aby przeżyć Jubileusz w Rzymie, będzie oczywiście ten, który prowadzi do Bazyliki Świętego Piotra. Pomiędzy Zamkiem Świętego Anioła a Bazyliką Watykańską, będzie przygotowany bezpieczny szlak, którym pielgrzymi przejdą wzdłuż Via della Conciliazione, aby dostać się na Plac Świętego Piotra, a tam przekroczyć Drzwi Święte, zachowując klimat modlitwy i duchowego skupienia. Jednak przed osiągnięciem tego ostatniego etapu pielgrzymki, pielgrzymi są zaproszeni, aby zatrzymać się w jednym z trzech kościołów, które w rzeczywistości będą punktem rozpoczęcia tego szlaku: San Giovanni Battista dei Fiorentini, San Salvatore in Lauro i Santa Maria in Vallicella (lub Nowy Kościół). Położone po drugiej stronie Tybru, te trzy kościoły zapewnią codziennie, przez cały Rok Święty, duchowe przyjęcie pielgrzymów, poprzez księży dostępnych w konfesjonałach w sakramencie spowiedzi (w różnych językach) i poprzez ciągłą adorację eucharystyczną. Czasami określane również one jako "jubileuszowe", te kościoły są w rzeczywistości uprzywilejowanymi punktami rozpoczęcia pielgrzymki do Drzwi Świętych św. Piotra, ponieważ pozwalają  tam przybyć z należytym usposobieniem serca i umysłu, czyli po odprawieniu sakramentu pojednania i po zatrzymaniu się na trochę w kontemplacji oblicza miłosiernego Boga.

 Inne szlaki w Rzymie

Dla wszystkich, ale szczególnie dla samych Rzymian i dla tych, którzy mają większą łatwość dotarcia do Rzymu, proponowane są również inne drogi, które pozwalają nie tylko na odbycie pielgrzymki jubileuszowej, ale także na (ponowne) odkrycie innych kościołów związanych ze starożytną tradycją pielgrzymowania w mieście, które doznało w doświadczeniu Filipa Nereusza (w 15 wieku) znaczącego ożywienia, ale które sięga o wiele wcześniejszych czasów, gdy pierwsi chrześcijanie Rzymu udawali się do miejsc męczeństwa Apostołów Piotra i Pawła i do katakumb.

Są to cztery drogi miejskie, które wiją się w centrum Rzymu, i wszystkie zbiegają się w kierunku Zamku Świętego Anioła, skąd rozpoczyna się strzeżony szlak do Bazyliki Świętego Piotra. Szlak Papieski (lub  Szlak Większy) zaczyna się od Bazyliki Świętego Jana na Lateranie, katedry Rzymu, przechodzi przez Koloseum, Więzienie Mamertyńskie (tradycyjnie uważane za miejsce uwięzienia Apostołów Piotra i Pawła), dochodzi do Piazza Navona i tu się rozwidla w dwie alternatywne trasy, które jednak kończą się przy Zamku Świętego Anioła. Pierwszy zatrzymuje się w Santa Maria in Vallicella (lub Chiesa Nuova), jako miejsce postoju na spowiedź i adorację. Drugi, natomiast przewiduje przystanek w kościele San Salvatore w Lauro. Trzeci szlak, zwany Szlakiem Pielgrzyma, również zaczyna się od Bazyliki na Lateranie, ale wije się wzdłuż trasy, która prowadzi do przystanku w celu duchowego przygotowania się  w kościele San Giovanni Battista dei Fiorentini , aby zakończyć się zawsze przy Castel Sant'Angelo. Czwarta trasa wreszcie nazywana Szlakiem Maryjnym, wychodzi od bazyliki Liberiańskiej (Santa Maria Maggiore) oraz po uwieńczeniu innych kościołów poświęconych Maryi Dziewicy, kończy się na Piazza Navona, gdzie łączy się ze Szlakiem Papieskim tuż przed rozwidleniem w jego dwóch wariantach.