Hymn

PCPNE

Print Mail Pdf

polacco

Jednym ze znaków, które towarzyszą Jubileuszowi Miłosierdzia, jest Hymn, którego słowa zostały napisane przez Ojca Eugenio Costę, S.J. Muzykę do tych słów skomponował Paul Inwood.

Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji składa równocześnie serdeczne podziękowania Ks. Prałatowi Robertowi Tyrale, Profesorowi Uniwersytetu Papieskiego oraz Akademii Muzycznej w Krakowie, za pomoc przy tłumaczeniu Hymnu zarówno na język polski, jak i na inne języki narodowe.

Poniżej prezentujemy Hymn wraz z zapisem nutowym.