Recognitio Drzwi Świętych

Print Mail Pdf

103A4224

Zgodnie z tradycją, kilka dni przed rozpoczęciem Jubileuszu przystępuje się do rytu recognitio Drzwi Świętych, ceremonia podczas której burzy się ścianę blokującą drzwi od wewnątrz i sprawdza się zawartość metalowej skrzynki wmurowanej wewnątrz na zakończenie poprzedniego Jubileuszu.

 

W poniedziałek, 16 listopada odbył się pierwszy z czterech obrzędów recognitio, w Bazylice na Lateranie, pod przewodnictwem kardynała Agostino Vallini, wikariusza diecezji rzymskiej. Została oderwana tablica z wielkim krzyżem, znajdująca się w centralnej części ściany, odzyskując  capsę, szkatułę z cynku, która zawiera sprawozdanie zamknięcia i klucze Drzwi Świętych, a także 41 medali z papieskim herbem Jana Pawła II.

 

We wtorek, 17 listopada odbyła się taka sama ceremonia Drzwi Świętych Bazyliki Świętego Piotra. Recognitio w bazylice watykańskiej została wprowadzona przez modlitwę kardynała Angelo Comastri, Archiprezbitera, który przewodniczył procesji Kapituły Bazyliki  na wezwanie mistrza ceremonii. Dlatego, czterech "pracowników bazyliki św. Piotra" zburzyło kilofami ścianę zamykającą Drzwi Święte w Bazylice, wydobywując metalową skrzynkę przechowaną tam od momentu zamknięcia Wielkiego Jubileuszu 2000 Roku. W szkatułce są zachowane dokumenty ostatniego Roku Świętego, w tym klucz, który pozwoli otworzyć Drzwi Święte, klamki,oprócz tego pergamin z aktem, cegły i medale pamiątkowe.

 

Po modlitwie przy ołtarzu Konfesyjnym, procesja dotarła do sali kapitularnej , gdzie metalowa skrzynka wydobyta z Drzwi została otwarta płomieniem tlenowym. Oprócz prałata Guido Marini, Mistrza papieskich celebracji liturgicznych, który przejął dokumenty i obiekty recognitio, był obecny arcybiskup Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

 

Te same ceremonie odbyły się w Bazylice Matki Bożej Większej i Św. Pawła za Murami, odpowiednio w czwartek 19 listopada i w poniedziałek 23 listopada, pod przewodnictwem Archiprezbiterów Bazylik: Kardynała Santos’a Abril y Castelló dla Bazyliki Matki Bożej Większej i kardynała James’a Michael Harvey w Bazylice Świętego Pawła za Murami.

 

Zgodnie ze zwyczajem, należało do Mistrza Papieskich Ceremonii Liturgicznych, przekazać wszystkie elementy znajdujące się w czterech recognitio dla Ojca Świętego.