Papież umyje stopy dwunastu osobom z ośrodka dla uchodźców w Castelnuovo di Porto

22-03-2016 pcpne

Lavanda dei piedi - Papa Francesco

W Wielki Czwartek Papież Franciszek uda się do Castelnuovo di Porto, gdzie spotka się z młodymi uchodźcami, przebywającymi w ośrodku dla ubiegających się o azyl (Cara). Będzie to znak prosty, ale wymowny. Podczas wizyty będzie sprawowany obrzęd umycia nóg. Papież pochyli się nad dwunastoma uchodźcami i umyje im stopy na znak posługi i troski w ich sytuacji.

 

Podczas audiencji jubileuszowej w ubiegłą sobotę Papież Franciszek, komentując właśnie gest umywania stóp, powiedział: „Umywając nogi apostołom Jezus chciał objawić sposób działania Boga względem nas, i dać przykład swego 'nowego przykazania' miłowania się wzajemnie tak, jak On nas umiłował, to znaczy oddał za nas życie”. Aby to wyrazić jeszcze głębiej, dodał: „Miłość jest konkretną posługą, jaką pełnimy jedni wobec drugich. Miłość to nie są słowa, lecz uczynki i posługa; posługa pokorna, spełniana w ciszy i ukryciu; wyraża się w dzieleniu się dobrami materialnymi, aby nikt nie był w potrzebie... jest to styl życia, który Bóg sugeruje także wielu niechrześcijanom, jako drogę autentycznego człowieczeństwa”.

 

W świetle tej refleksji możemy zrozumieć symboliczne znaczenie wizyty Papieża Franciszka w Cara w Castelnuovo di Porto i jego gest pochylenia się, aby umyć stopy uchodźcom. Chce nam powiedzieć, że trzeba szczególną uwagę poświęcać najsłabszym w tym momencie historycznym; że wszyscy jesteśmy wezwani do tego, by przywrócić im godność, bez uciekania się do wykrętów. Nakłania nas, abyśmy patrzyli na Paschę oczami kogoś, kto swoją wiarę wyraża życiem, przeżywanym w służbie tych, którzy na swoim obliczu mają wyciśnięte znaki cierpienia i przemocy.

 

Wielu z tych młodych nie jest katolikami. Dlatego gest Papieża Franciszka staje się tym bardziej wymowny. Wskazuje na szacunek, będący główną drogą do pokoju. Szacunek w swoim znaczeniu semantycznym oznacza zdawanie sobie sprawy, że obok mnie istnieje inna osoba. Osoba, która idzie ze mną, cierpi ze mną, cieszy się ze mną. Osoba, na której pewnego dnia będę się mógł oprzeć, aby znaleźć wsparcie. Przez obmycie stóp uchodźcom Papież Franciszek prosi o szacunek dla każdego z nich. 

                                                                                                                                              + Rino Fisichella

Osservatore Romano