PT
13
Dez
2015

13 Dezembro 2015 - 13 Novembro 2016 (Save to calendar)

Bielsko-Biała

Katedra św. Mikołaja w Bielsku-Białej – katedra diecezji bielsko-żywieckiej, a także jeden z największych kościołów w Bielsku-Białej. Położona jest na Starym Mieście, przy pl. św. Mikołaja i leży na terenie Dekanatu Bielsko-Biała I – Centrum. Pełni również funkcję kościoła parafialnego (parafia św....
13
Dez
2015

13 Dezembro 2015 - 13 Novembro 2016 (Save to calendar)

Zawiercie

Kościół został zbudowany w latach 1896-1900 staraniem Ks. Franciszka Zientary. Stał się pierwszym kościołem w budującym się nowym, przemysłowym mieście Zawiercie. Konsekrowany w 1953 roku przez Bpa Zdzisława Golińskiego. W 1992 roku abp Stanisław Nowak podniósł kościół do godności kolegiaty, a w...
13
Dez
2015

13 Dezembro 2015 - 13 Novembro 2016 (Save to calendar)

Rększowice

8 maja 1982 r. biskup Stefan Bareła erygował parafię p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rększowicach. 13 września 1987 r. biskup Stanisław Nowak uroczyście poświęcił kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rększowicach. 11 października 2012 r. arcybiskup metropolita Wacław Depo,...
13
Dez
2015

13 Dezembro 2015 - 13 Novembro 2016 (Save to calendar)

Praszka

Sanktuarium powstało w 2002 r., jako owoc poświęcenia i posłania na to miejsce przez Św. Jana Pawła II kopii cudownego wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej z Kalwarii Zebrzydowskiej. W drodze przygotowania do ukoronowania tego wizerunku papieskimi koronami, JE Ks. Arcybiskup Wacław Depo, Metropolita...
13
Dez
2015

13 Dezembro 2015 - 13 Novembro 2016 (Save to calendar)

Legnica

La chiesa dell’Assunzione della Vergine in Legnica si trova nell’Eparchia di Wroclaw-Gdansk della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina in Polonia. La chiesa fu consacrata il 25 agosto 2007 da S. E. Kyr Jan (Martynika), Metropolita di Przemyśl-Warszawa per gli ucraini. L’attività parrocchiale per gli...
13
Dez
2015

13 Dezembro 2015 - 13 Novembro 2016 (Save to calendar)

Białystok

Kościół wystawiono w latach 1900-1905 (obok dawnej świątyni z XVII w.) w stylu neogotyku wiślano-bałtyckiego. Główne roboty ukończono w 1905 r. i w tym samym roku budowlę poświęcono. Prace wykończeniowe wraz z wyposażaniem wnętrza trwały zasadniczo do I wojny światowej. Kościół uroczyście...
13
Dez
2015

13 Dezembro 2015 - 13 Novembro 2016 (Save to calendar)

Zamość

W 1587 roku rozpoczęto prace przy wznoszeniu Kolegiaty - największego dzieła Bernarda Moranda. Parafia katedralna, Sanktuarium. W tym Kościele czczona jest Matka Boża Opieki, zwana Odwachowska. Co roku 8 września w dniu odpustu parafianie, mieszkańcy Zamościa i pielgrzymi gromadzą się licznie przed...
13
Dez
2015

13 Dezembro 2015 - 13 Novembro 2016 (Save to calendar)

Sosnowiec

Kościół zbudowany w latach 1893-1901 wg projektu architekta Karola Kozłowskiego. W 1899 r. został poświęcony i ustanowiono w nim parafię. W 1906 r. zakończyła się budowa plebanii, która dziś jest domem biskupim.Świątynia jest trójnawową bazyliką, rozdzieloną 12 kolumnami, z transeptem, o wystroju...
13
Dez
2015

13 Dezembro 2015 - 13 Novembro 2016 (Save to calendar)

Płock

Na urwistym i wzniosłym Wzgórzu Tumskim, wznoszącym się w Płocku na wysokość ponad 50 metrów nad taflę Wisły, widać z daleka, niejako wtopioną w kompleks piastowskiego zamku, jedną z najstarszych pięciu katedr polskich, imponującą rozmiarami i pięknem romańskiej architektury. Mimo różnych perypetii...
13
Dez
2015

13 Dezembro 2015 - 13 Novembro 2016 (Save to calendar)

Olsztyn

Kościół konkatedralny leży na szlaku jakubowym. Najstarszy kościół w Olsztynie.

13
Dez
2015

13 Dezembro 2015 - 13 Novembro 2016 (Save to calendar)

Elbląg

Pierwsza, zapewne prowizoryczna świątynia stanęła pośrodku zakładanego miasta Elbląga około 1240 r. Poświęcono ją patronowi żeglarzy – św. Mikołajowi. Na dzisiejszy kształt tej gotyckiej budowli wpłynął intensywny bieg historii – celowa rozbudowa (XIII – XV w.), pożar kościoła (26 IV 1777 r.), czy...
13
Dez
2015

13 Dezembro 2015 - 13 Novembro 2016 (Save to calendar)

Gdańsk

Archikatedra Oliwska jest najstarszym i najwspanialszym zabytkiem Pomorza Gdańskiego. Historia katedry zaczyna się w 1186 r. Właśnie w tym roku z klasztoru w Kołbaczu koło Szczecina przybyli do Oliwy cystersi. Mieli oni w tamtym czasie duży wpływ na rozwój kultury, nauki i wzorce gospodarowania....
13
Dez
2015

13 Dezembro 2015 - 13 Novembro 2016 (Save to calendar)

Częstochowa

Projekt kościoła opracował w 1900 Konstanty Wojciechowski. Przewidywał on imponującą budowlę, o monumentalnych rozmiarach, jedną z największych w ówczesnej Polsce. Archikatedra to świątynia trójnawowa, murowana z cegły z użyciem kamienia w detalach architektonicznych. Jej długość wynosi ponad 100...
13
Dez
2015

13 Dezembro 2015 - 13 Novembro 2016 (Save to calendar)

Świdnica

Pierwszy kościół parafialny istniał w Świdnicy już co najmniej w 1250 r. Jeszcze pod koniec XIII w. rozpoczęto budowę nowego, murowanego kościoła. Dowodzą tego listy odpustowe z lat 1288-1303, które nawołują wiernych, aby wspomogli budowę kościoła. Z dokumentów tych wynika, że już wówczas patronami...
13
Dez
2015

13 Dezembro 2015 - 13 Novembro 2016 (Save to calendar)

Nowy Sącz

Parafia nowosądecka swoje początki wiąże z lokacją miasta, która miała miejsce 8 listopada 1292 r. W momencie założenia miasta ówczesny kościół parafialny św. Wojciecha znalazł się poza granicami nowego miasta, a w jego granicach znalazł się kościół św. Małgorzaty. Kardynał Zbigniew Oleśnicki w...
13
Dez
2015

13 Dezembro 2015 - 13 Novembro 2016 (Save to calendar)

Ełk

31 marca 1871 roku została utworzona parafia katolicka pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika. Budowę obecnego kościoła i plebanii rozpoczęto w 1894 roku, zaś konsekrowano 19 sierpnia 1903 r. Świątynia jest murowana na fundamencie z kamienia ciosanego, zbudowana jest w stylu neogotyckim. Ołtarz...
13
Dez
2015

13 Dezembro 2015 - 13 Novembro 2016 (Save to calendar)

Koszalin

Świątynia wzniesiona została w latach 1300-1333 jako trzynawowa bazylika z potężną wieżą. Jest orientowana, od wschodu posiada wydłużone, zamknięte trójboczne prezbiterium. Od 1534 do 1945 świątynia ewangelicka. Od 1972 katedra nowej diecezji. W kruchcie katedry pochowano w 1996 drugiego...
13
Dez
2015

13 Dezembro 2015 - 13 Novembro 2016 (Save to calendar)

Radom

Budowę kościoła rozpoczęto w 1899 r. W 1921 r. Przy kościele erygowano Parafię pw. Opieki NMP. Konsekrowany w 1962 r. przez bpa Piotra Gołębiowskiego. Świątynia zbudowana jest w stylu neogotyckim. Jest to kościół bazylikowy, trójnawowy z transeptem. W fasadzie ma dwie wieże, wzorowane na wyższej...
13
Dez
2015

13 Dezembro 2015 - 13 Novembro 2016 (Save to calendar)

Skarżysko Kamienna

Kościół Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej zbudowany został w latach 1988-1995 staraniem ks. prał. Jerzego Karbownika. Od 1989 roku istnieje jako Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, które stanowi wierną kopię z Wilna. Sanktuarium powstało jako realizacja pragnień...
13
Dez
2015

13 Dezembro 2015 - 13 Novembro 2016 (Save to calendar)

Katowice

Nie ma w Polsce większej katedry, niż katedra Chrystusa Króla w Katowicach. Budowa świątyni, według projektu Zygmunta Gawlika i Franciszka Mączyńskiego, rozpoczęła się w 1927 roku, a jej konsekracji dokonał 30 października 1955 roku – podczas trwającego wysiedlenia biskupa katowickiego Stanisława...
13
Dez
2015

13 Dezembro 2015 - 13 Novembro 2016 (Save to calendar)

Pelplin

Bazylika pocysterska, która stała się katedrą biskupów chełmińskich, a od 1992 r. pelplińskich. W czasie Roku Jubileuszowego znajduje się w niej obraz Jezusa Miłosiernego, który peregrynował po wszystkich parafiach diecezji.

13
Dez
2015

13 Dezembro 2015 - 13 Novembro 2016 (Save to calendar)

Warszawa

Początki dziejów bazyliki archikatedralnej wskazują różne daty w ciągu XIII wieku. W roku 1798 świątynia została podniesiona do godności katedry, a w 1817 do godności archikatedry. W czasie Powstania Warszawskiego prawie całkowicie zniszczona. Archikatedra została odbudowana z wielkim pietyzmem -...