Misjonarze Miłosierdzia

Print Mail Pdf

7H7B3171 Sacerdoti e penitenti durante le confessioni in occasione delle "24 ore per il Signore"

Misjonarze Miłosierdzia zostaną wysłani przez Papieża Franciszka w Środę Popielcową podczas uroczystości w Bazylice Świętego Piotra. Postać Misjonarzy jest opisana w bulli Misericordiae Vultus, pod num. 18. W szczególności należy podkreślić, że:

Cechy charakterystyczne.

Misjonarze będą musieli być:

1. Znakiem żywym  Ojca przyjmującego wszystkich, którzy szukają Jego przebaczenia.

2. Pośród wszystkich, bez wyłączenia nikogo, twórcami spotkania pełnego człowieczeństwa, będącego źródłem wyzwolenia, pełnego odpowiedzialności, aby pokonać przeszkody i podjąć nowe życie  Chrztu Świętego.

3. Kierującymi się słowami "Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, by dla wszystkich okazać miłosierdzie " (Rz 11,32).

4. Przekonującymi głosicielami Miłosierdzia.

5. Zwiastunami radości przebaczenia.

Spowiednikami  przyjmującymi, kochającymi, współczujący i uważni szczególnie w trudnych sytuacjach poszczególnych osób.

Funkcje.

Misjonarze będą zaproszeni przez pojedyńczych biskupów diecezjalnych w swoich krajach, do animowania misji ludowych lub szczególnych inicjatyw związanych z Jubileuszem, ze  szczególnym odniesieniem do celebracji sakramentu pojednania. Ojciec Święty, w związku z tym, da im również władzę odpuszczania grzechów zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej.

List od biskupa.

Każdy Misjonarz będzie musiał mieć list polecający od własnego Ordynariusza Diecezjalnego lub od Prowincjała przynależnej Prowincji, w którym się potwierdza kwalifikacje do wykonywania tej posługi.

Zgłoszenia kandydatury na Misjonarza Miłosierdzia są zamknięte.

Ponieważ oczekiwana liczba Misjonarzy Miłosierdzia - którzy będą musieli dotrzeć do Rzymu w Środę Popielcową, aby otrzymać specjalny mandat Ojca Świętego dla swej misji głoszenia i spowiedzi – została znacznie przekroczona, od 25 listopada 2015 została zamknięta  możliwość zgłaszania kandydatury do tej posługi.

Papieska Rada ds Krzewienia Nowej Ewangelizacji serdecznie dziękuje wszystkim tym kapłanom, którzy zgłosili się do tej posługi, jak również tym, którym pozostało to pragnienie w sercu. Tych ostatnich szczególnie zachęca się do działania jako świadkowie miłosierdzia we własnej codziennej misji, w parafiach, szkołach i innych wspólnotach, tam gdzie z miłością pełnią swoją posługę.

Zgłoszenia kandydatury na Misjonarza Miłosierdzia są zamknięte.

Ponieważ oczekiwana liczba Misjonarzy Miłosierdzia - którzy będą musieli dotrzeć do Rzymu w Środę Popielcową, aby otrzymać specjalny mandat Ojca Świętego dla swej misji głoszenia i spowiedzi – została znacznie przekroczona, od 25 listopada 2015 została zamknięta  możliwość zgłaszania kandydatury do tej posługi.

Papieska Rada ds Krzewienia Nowej Ewangelizacji serdecznie dziękuje wszystkim tym kapłanom, którzy zgłosili się do tej posługi, jak również tym, którym pozostało to pragnienie w sercu. Tych ostatnich szczególnie zachęca się do działania jako świadkowie miłosierdzia we własnej codziennej misji, w parafiach, szkołach i innych

wspólnotach, tam gdzie z miłością pełnią swoją posługę.