Hymn Jubileuszu Miłosierdzia

latino

Misericordes sicut Pater!

Misericordes sicut Pater!                                [cfr. Lc 6,36] [motto del Giubileo]

 

1. Rendiamo grazie al Padre, perché è buono

in aeternum misericordia eius                                  [cfr. Sal 135/6]

ha creato il mondo con sapienza

in aeternum misericordia eius

conduce il Suo popolo nella storia

in aeternum misericordia eius

perdona e accoglie i Suoi figli                                          [cfr. Lc 15]

in aeternum misericordia eius

 

2. Rendiamo grazie al Figlio, luce delle genti

in aeternum misericordia eius

ci ha amati con un cuore di carne                                      [cfr. Gv 15,12]

in aeternum misericordia eius

da Lui riceviamo, a Lui ci doniamo

in aeternum misericordia eius

il cuore si apra a chi ha fame e sete                                   [cfr. Mt 25,31ss]

in aeternum misericordia eius

 

Misericordes sicut Pater!

Misericordes sicut Pater!

 

3. Chiediamo allo Spirito i sette santi doni

in aeternum misericordia eius

fonte di ogni bene, dolcissimo sollievo

in aeternum misericordia eius

da Lui confortati, offriamo conforto                                  [cfr, Gv 15, 26-­27]

in aeternum misericordia eius

l’amore spera e tutto sopporta                                          [cfr. 1Cor 13,7]

in aeternum misericordia eius

 

4. Chiediamo la pace al Dio di ogni pace

in aeternum misericordia eius

la terra aspetta il vangelo del Regno                                  [cfr. Mt 24,14]

in aeternum misericordia eius

grazia e gioia a chi ama e perdona

in aeternum misericordia eius

saranno nuovi i cieli e la terra                                          [cfr. Ap 21,1]

in aeternum misericordia eius

 

Misericordes sicut Pater!

Misericordes sicut Pater

 

 

© 2015 Papieska Rada Popierania Nowej Ewangelizacji (PCPNE).

Autorzy muzyki (Paul Inwood) i tekstu (P. Eugenio Costa S.I.) dali pełne prawo do użycia tego dzieła do PCPNE aby ułatwić upowszechnienie Hymnu Jubileuszu Miłosierdzia w całym Kościele.

Nagrywanie dźwięku:

Hymn Jubileuszu Miłosierdzia, w wykonaniu Muzycznego Chóru Papieskiego, pod dyrekcją Ks. Prał. Maksymiliana Palombella, S.D.B. (nagrywany w Radiu Watykańskim).

 

Posłuchaj oficjalnego hymnu