Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka

18-05-2016 Vatican.va

Print Mail Pdf

18-05-2016 JPG.

KATECHEZA PAPIEŻA FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

18 maja 2016 r.

[Multimedia]

 

 

Speaker:

[Bracia i siostry, usłyszana przez nas przypowieść o bogaczu i Łazarzu przypomina o oskarżeniu, jakie w Dniu Sądu Ostatecznego usłyszą ci, którzy nie czynili miłosierdzia. Życie bogacza, tu na ziemi obfituje w luksus: piękny pałac, obfitość jedzenia, wystawne uczty, wspaniałe stroje, świetna zabawa. Życie Łazarza przeciwnie, to skrajna bieda, ubóstwo, pasmo niepowodzeń: jest bezdomny, pokryty ranami, bez środków do życia, umierający z głodu. Życie w wieczności tych dwóch ludzi, to zupełne odwrócenie sytuacji: Łazarz szczęśliwy – w wielkiej zażyłości z Abrahamem; bogacz zrozpaczony – cierpiący katusze straszliwej męki. Dla bogacza istniała szansa zbawienia tak długo, jak za życia ziemskiego Łazarz żebrał litości przed jego pałacem, ale po śmierci ich sytuacja stała się nieodwracalna. Przypowieść poucza nas, że miłosierdzie Boga wobec nas jest ściśle związane z naszą postawą wobec bliźnich żyjących w ubóstwie. Jeśli z naszej strony zabraknie okazanego im miłosierdzia, to może go zabraknąć także ze strony Boga wobec nas. Chrystus często przychodzi do nas w ubogich, potrzebujących, których spotykamy na drogach naszego życia. Nie zwlekajmy zbyt długo, by przyjść im z pomocą. Ukazane w przypowieści odwrócenie losów życia, tu na ziemi i w wieczności, zachęca nas do troski o nasze zbawienie, o spojrzenie na ludzką biedę w świetle oczekiwanego przez nas Bożego miłosierdzia.]

Santo Padre:

Oggi, giorno della nascita di San Giovanni Paolo II, saluto cordialmente tutti i Polacchi qui presenti. Mi unisco spiritualmente al Presidente della Repubblica di Polonia, con i combattenti e i partecipanti alla Santa Messa nel cimitero polacco di Montecassino a ricordo dei caduti, nonché a coloro che sono radunati a Toruń per la consacrazione del Santuario della “Beata Vergine Maria Stella della Nuova Evangelizzazione e di San Giovanni Paolo II”. Che questi importanti eventi siano per voi un invito a pregare per la pace, per la Chiesa in Polonia e per la prosperità della vostra Patria. Sia lodato Gesù Cristo.

Speaker: [Dzisiaj, wspominając rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II, bardzo serdecznie pozdrawiam obecnych tu Polaków. Łączę się duchowo z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, z kombatantami i wszystkimi uczestnikami Mszy św. na polskim cmentarzu na Montecassino, wspominającymi poległych żołnierzy, jak również ze zgromadzonymi w Toruniu na konsekracji Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II. Niech te ważne wydarzenia będą dla was okazją do modlitwy o pokój, za Kościół w Polsce, o pomyślność waszej Ojczyzny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.]