Papieź Franciszek, Audiencja Jubileuszowa Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

30-06-2016 Vatican.va

Opere di Misericordia

NADZWYCZAJNY JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA

PAPIEŻ FRANCISZEK

AUDIENCJA JUBILEUSZOWA

Czwartek, 30 kwietnia 2016 r.

[Multimedia]

 

 

Codzienne życie pozwala nam namacalnie dotknąć wielu potrzeb dotyczących osób najuboższych i najbardziej doświadczanych. Potrzebujemy wrażliwości, aby dostrzegać cierpienie i ubóstwo wielu braci i sióstr. Czasami mijamy sytuacje dramatycznego ubóstwa i wydaje się, że nas one nie dotyczą.

Wiele jest wyrazów miłosierdzia Boga wobec nas! Ten, kto doświadczył w swoim życiu miłosierdzia Boga, nie może pozostać obojętnym wobec potrzeb braci. Usłyszane przez nas nauczanie Jezusa, nie pozwala na uniki: byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem nagi, przybyszem, chorym, w więzieniu, a odwiedziliście Mnie (por. Mt 25,35-36). Nie można zwlekać w obliczu osoby, która jest głodna: trzeba jej dać jedzenie. Uczynki miłosierdzia nie są kwestiami teoretycznymi, ale konkretnym świadectwem. Wobec wielu przejawów biedy na tym świecie, potrzeba naszej wyobraźni miłosierdzia.

Ojciec Święty wyraził również wdzięczność Bogu za podróż do Armenii. Podziękował też katolikosowi Karekinowi II, patriarsze i biskupom katolickim oraz całemu narodowi ormiańskiemu za przyjęcie go jako pielgrzyma braterstwa i pokoju. Jako chrześcijanie jesteśmy bowiem wezwani, aby umacniać między nami braterską komunię i dawać świadectwo Ewangelii Chrystusa.

[Santo Padre]

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio d’avermi accompagnato con le vostre preghiere durante la visita in Armenia. Vi prego di continuare a pregare per me e per i giovani che in Polonia e in tutto il mondo cristiano si stanno preparando per il nostro, ormai imminente, incontro a Cracovia. Sia sempre viva nei nostri cuori e nelle nostre opere la memoria che “beati sono i misericordiosi…” Vi benedico di cuore. Sia lodato Gesù Cristo!

[Speaker]

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, dziękuję Wam, że towarzyszyliście mi w waszych modlitwach podczas wizyty w Armenii. Proszę was, abyście trwali w modlitwie za mnie i za młodych, którzy w Polsce i w całym chrześcijańskim świecie przygotowują się do naszego, bliskiego już, spotkania w Krakowie. Niech zawsze będzie żywa w naszych sercach i naszych czynach pamięć, że „błogosławieni są miłosierni…”. Z serca wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Rivolgo infine il mio saluto ai giovani, agli ammalati e agli sposi novelli. Oggi celebriamo la memoria dei primi martiri della Chiesa di Roma e preghiamo per quanti tuttora pagano a caro prezzo la loro appartenenza alla Chiesa di Cristo. Cari giovani, la fede abbia spazio e dia senso alla vostra vita; cari ammalati, offrite la vostra sofferenza perché i lontani incontrino l’amore di Cristo; cari sposi novelli, siate educatori di vita e modelli di fede per i vostri figli.