Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka

2016-08-31 Vatican.va

udienze 6

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

31 sierpnia 2016 r.

[Multimedia]

 

 

Kobieta cierpiąca na krwotok (por. Mt 9,20- 22), przechodząc przez tłum zbliżyła się do Jezusa, aby dotknąć frędzli Jego płaszcza. „Bo sobie mówiła: Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa” (w. 21). Myślała w ten sposób, ponieważ ożywiała ją wielka wiara i wielka nadzieja. Ta biedna kobieta była bowiem nie tylko chora, ale uważana za nieczystą, a w związku z tym wykluczona z liturgii, z życia małżeńskiego, z normalnych relacji z innymi. Ona czuła, że Jezus może ją uwolnić od choroby oraz ze stanu marginalizacji i poniżenia, w jakim znajdowała się od lat. Była przekonana, że Jezus może ją zbawić.

Jezus przywraca kobiecie zdrowie, ale też wyzwala ją z dyskryminacji społecznej i religijnej. Spełnia również nadzieję, jaką nosiła w swoim sercu, niwecząc jej lęki i przygnębienie. Wreszcie przywraca ją wspólnocie,  uwalniając ją od konieczności życia w ukryciu. Zbawienie jakie daje Jezus jest zbawieniem całkowitym, które objawia w jej życiu działanie miłości Boga, a jednocześnie odsłania pełnię jej godności. 

Wobec współczesnych wizji kobiecości naznaczonych obraźliwymi uprzedzeniami i podejrzliwością, Ewangelia przypomina prawdę o nienaruszalnej godności kobiety. W spotkaniu z Chrystusem droga wyzwolenia i zbawienia otwiera się dla wszystkich, mężczyzn i kobiet, w każdym miejscu i w każdej epoce.

[Santo Padre]

Do il cordiale benvenuto ai pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, in quest’Anno giubilare della misericordia sperimentiamo in modo particolare la salutare forza dell’amore di Dio. Non temiamo di venire a Cristo con la nostra sofferenza e le nostre debolezze! L’operato della sua grazia ci aiuti sempre di nuovo a scoprire in noi e negli altri la dignità di figli di Dio chiamati a partecipare alla sua santità. Vi benedico di cuore. Sia lodato Gesù Cristo!

[Speaker]

Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, w tym jubileuszowym Roku miłosierdzia w szczególny sposób doświadczamy uzdrawiającej mocy miłości Boga. Nie bójmy się przychodzić do Chrystusa z naszym cierpieniem i naszymi słabościami! Niech działanie Jego łaski pomaga nam wciąż na nowo odkrywać w sobie i w innych godność dzieci Bożych powołanych do udziału w Jego świętości. Z serca wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!