Papieź Franciszek, Audiencja Jubileuszowa Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

2016-09-10 Vatican.va

udienze 8

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA JUBILEUSZOWA

10 września 2016 r.

[Multimedia]

 

 

Speaker:

[Drodzy bracia i siostry, katechizmowe słowo „odkupienie” jest współcześnie rzadko używane. Jego treść wskazuje na najbardziej radykalne wyzwolenie, jakiego mógł dokonać Bóg dla nas, dla całej ludzkości i całego stworzenia. Dzisiejszy człowiek nie chce już myśleć o byciu wyzwolonym i zbawionym za sprawą interwencji Boga. Łudzi się swoją wolnością, jako siłą, przez którą może wszystko otrzymać. W rzeczywistości tak nie jest. Wiele nowych form niewolnictwa rodzi się dzisiaj w imię fałszywej wolności, tak wiele złudzeń sprzedaje się pod jej pretekstem. Także dzisiaj potrzebujemy, by Bóg nas wyzwolił od wszelkich form obojętności, egoizmu i samowystarczalności. Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie Pan Jezus zwyciężył śmierć i grzech, aby nas uwolnić od ich panowania. Dał nam nowe życie, pełne przebaczenia, miłości, radości i pokoju. To wszystko, co On przyjął zostało również odkupione, wyzwolone i zbawione. Pamiętajmy, że całe nasze życie, choć może czasem naznaczone słabością grzechu, przebiega pod bacznym spojrzeniem Boga, który nas kocha. Otwórzmy Mu nasze serca, przyjmijmy łaskę Jego odkupienia.]

Santo Padre:

Saluto cordialmente tutti i polacchi qui presenti. Fratelli e sorelle, l’odierna udienza giubilare ci fa presente che nelle nostre difficolta, nelle nostre angustie e nei dolori, non siamo soli. Vicino a noi c’è sempre Dio Redentore, che ci rafforza e ci sostiene con la sua Parola; ci libera dal peccato, ci solleva verso di Lui e ci conduce a una vita nuova. Abbiamo sempre fiducia nella Sua misericordia.  Benedico di cuore voi tutti.

Speaker:

[Pozdrawiam serdecznie obecnych tu Polaków. Bracia i siostry, dzisiejsza audiencja jubileuszowa przypomina nam, że w naszych trudnościach, zmartwieniach i bólach nie jesteśmy sami. Blisko nas jest zawsze Bóg Odkupiciel. Swoim Słowem umacnia nas i wspiera. Wyzwala z grzechu, podnosi ku sobie i prowadzi nas do nowego życia. Zawsze ufajmy Jego miłosierdziu. Wam wszystkim z serca błogosławię.]