Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka

2016-09-28 Vatican.va

foto udienza papa

KATECHEZA PAPIEŻA FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

28 września 2016 r.

[Multimedia]

 

 

 

Speaker:

[„Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23,34). Oto słowa Chrystusa wypowiedziane na krzyżu. Są one konkretnym aktem przebaczenia. Spójrzmy na ten akt w kontekście reakcji dwóch złoczyńców, których ukrzyżowano wraz z Panem Jezusem. Pierwszy znieważał Go pełen rozpaczy: „Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw siebie i nas” (Łk 23,39). Jego wyrzut, to wołanie człowieka o ratunek, o uwolnienie od cierpienia, od krzyża, śmierci. Chrystus zbawił nas jednak pozostając właśnie na krzyżu. W ten sposób złożył ofiarę miłości. Bracia i siostry, pragnę powiedzieć chorym przykutym do szpitalnego łóżka, więźniom, tym, którzy doświadczają tragedii wojny, patrzcie z ufnością na krzyż! Chrystus dźwiga go wraz z wami, na nim umiera, daje zbawienie. Warto podkreślić słowa drugiego ze złoczyńców, zwanego „dobrym łotrem”. Wyznaje on ze skruchą swoją winę: my odbieramy słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. Błaga: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa (por. Łk23, 40-42). Oto lekcja dla każdego z nas, w jaki sposób mamy prosić Boga o przebaczenie. „Dobry łotr”, który powierza się Synowi Bożemu, staje się świadkiem Jego łaski. Usłyszał: „dziś ze Mną będziesz w raju” (w. 43). Pamiętajmy, że my także, wyznając ze skruchą nasze grzechy przed Chrystusem, możemy być pewni słów Jego przebaczenia i spotkania z miłosiernym spojrzeniem Ojca.]

Santo Padre:

Saluto cordialmente i polacchi qui presenti. Nella liturgia di domani celebreremo la festa degli Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Essi “sono spiriti incaricati di un ministero, inviati a servire coloro che erediteranno la salvezza” (Eb 1,14). Dobbiamo avere la consapevolezza della loro invisibile presenza. Invochiamoli nella preghiera affinché in ogni momento ci ricordino la presenza di Dio, ci appoggino nella lotta contro il male e ci conducano sicuri sulle strade della nostra vita. Affidiamo a loro noi stessi, i nostri cari e ciò che ci sta a cuore. Sia lodato Gesù Cristo.

Speaker:

[Witam serdecznie obecnych tu Polaków. Jutro w liturgii przypada święto świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. „Są oni duchami służebnymi, posyłanymi na pomoc tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie” (Hbr 1,14). Miejmy głębokie poczucie ich niewidzialnej obecności. Prośmy w modlitwie, by w każdej chwili przypominali nam o obecności Boga, wspierali w walce ze złem, prowadzili nas bezpiecznie po drogach życia. Zawierzajmy im samych siebie, naszych bliskich i ważne dla nas sprawy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.]