Przydatne informacje przebiegu Jubileuszu

06-10-2015 PCPNE

Print Mail Pdf

7H7B4022

Jubileusz Miłosierdzia został ogłoszony przez papieża Franciszka po to, aby został on  intensywnie przeżyty w każdym Kościele partykularnym, aby w ten sposób pozwolić każdemu doświadczyć miłosierdzia Boga Ojca poprzez czynną misję Kościoła. Najbardziej widocznym znakiem tej posługi duszpasterskiej będzie możliwość otwarcia Drzwi Miłosierdzia w każdej diecezji. Drzwi te, podobnie do Drzwi Świętych Bazylik papieskich w Rzymie, pozwolą dopełnić pielgrzymki jubileuszowej również i temu, kto nie może dotrzeć do Rzymu.

 

Dzwi Miłosierdzia

Do ordynariusza diecezji będzie należało ustalenie, w jakim kościele otworzyć Drzwi Miłosierdzia, które będą musiały być otwarte w każdej diecezji i eparchii świata (por. MV 3).

Dodatkowo do Drzwi Miłosierdzia wybranych dla diecezji, ordynariuszowie diecezjalni będą mogli ustalić otwarcie innych Drzwi Miłosierdzia również w sanktuariach o szczególnym znaczeniu, zwłaszcza tam, gdzie okaże się ono szczęśliwą okolicznością, dzięki czemu wielu wiernych, którzy je nawiedzają mogą zawsze doznać miłosiernego objęcia ramionami Ojca w spowiedzi (por. MV 3).

Byłoby dobrze, gdyby ta niezwykła możliwość jubileuszowego odpustu została doceniona poprzez wiernych, właśnie jako okazja niezwykła, a zatem przeżyta jako moment szczególnie mocny na drodze nawrócenia. Dokona się to również za pośrednictwem właściwego dowartościowania tego szczególnego znaku, którym są Drzwi Miłosierdzia.

 

Otwarcie Drzwi Miłosierdzia

Po uroczystym rozpoczęciu Roku Świętego - naznaczonej otwarciem Drzwi Świętych Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie w dniu 8 grudnia - wszystkie Kościoły partykularne otworzą swoje Drzwi Miłosierdzia w komunii z Kościołem Rzymu, podczas celebracji eucharystycznej w trzecią niedzielę Adwentu (niedziela Gaudete). Papież, właśnie w tą niedzielę otworzy Drzwi Święte katedry w Rzymie, w Bazylice Świętego Jana na Lateranie. Każdy Kościół partykularny otworzy pozostałe Drzwi Miłosierdzia, czyli te ewentualnie wyodrębnione w sanktuariach, zawsze podczas Eucharystii w trzecią niedzielę Adwentu, której będzie przewodniczył delegat biskupa.

Specjalna ceremonia otwarcia została przygotowana przez Papieską Radę za zgodą Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Jest on publikowany w tomie "Celebrować Miłosierdzie", pierwszym z serii pomocy duszpasterskich na Jubileusz Miłosierdzia. Książka w pełni opisuje wszystko, co jest właściwe dla obrzędu celebracji otwarcia Drzwi Miłosierdzia, jeśli coś nie zostało wyraźnie wskazane, obowiązują wszystkie reguły zwyczajne, jak to zostało potwierdzone przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Tak więc, na przykład, kolor liturgiczny będzie fioletowy lub różowy, jak to jest przewidziane na niedzielę Gaudete, i nie będzie śpiewana Chwała na wysokości Bogu, jak to jest z reguły w Adwencie).

Seria tomów, w tym jeden zawierający obrzęd, jest publikowany w siedmiu językach (włoski, angielski, hiszpański, portugalski, francuski, niemiecki i polski). Więcej informacji dostępnych jest na oficjalnej stronie internetowej Jubileuszu (www.im.va).

 

Kościoły jubileuszowe

Każda z czterech bazylik papieskich w Rzymie (św. Piotra na Watykanie, Świętego Jana na Lateranie, Matki Bożej Większej i św. Pawła za Murami) ma Drzwi Święte. Są to kościoły jubileuszowe, gdzie można pielgrzymować w celu uzyskania odpustu, po spełnieniu przewidzianych warunków. Kościołami Jubileuszowymi są tradycyjnie również Bazyliki Ziemi Świętej. W pozostałej części świata, są uważane za kościoły jubileuszowe kościół i ewentualne sanktuaria, w których każdy ordynariusz lokalny ustalił otwarcie drzwi Miłosierdzia.

W przypadku Rzymu, do czterech bazylik papieskich dodane są trzy kościoły, które wraz z nimi, tworzą tradycyjną trasę  "siedmiu kościołów", a mianowicie  Świętego Wawrzyńca za Murami, Świętego Krzyża  Jerozolimskiego i Świętego Sebastiana za Murami. Znaczenie pielgrzymowania z okazji Jubileuszu sugeruje odkrycie i praktykowanie tego pokutnego szlaku, pozostawionego dla Rzymian przez Filipa Neri w ‘500. Dlatego też pielgrzymowanie do każdego z tych kościołów będzie okazją do przeżycia jubileuszowego odpustu.

Diecezja Rzymu gości także wiele innych kościołów i ważnych sanktuariów, miejsc pielgrzymek wielu wiernych, którzy mogą znaleźć tam kapłanów zawsze gotowych, aby ich przyjąć w miłosierdziu Ojca. Podczas Roku Świętego będą kościołami jubileuszowymi, by udać się z pielgrzymką dla uzyskania odpustu, Sanktuarium Bożej Miłości i kościół Świętego Ducha in  Sassia, znany również jako "Sanktuarium Bożego Miłosierdzia".

Wreszcie, kościoły, które już na stałe korzystają z przywileju odpustu dla wiernych, którzy pobożnie spełniają warunki określone, nadal będą miejscami, w których będzie można uzyskać odpust również podczas Jubileuszu Miłosierdzia, według tego, co jest już określone dla każdego z tych miejsc.

 

Przejście przez Drzwi

Po przejściu przez Drzwi Święte lub Drzwi Miłosierdzia, lub kiedy nastąpiła jedna z wielu innych okoliczności, którym papież Franciszek przyznał możliwość uzyskania odpustu (na przykład dla chorych, uwięzionych i dla każdego, kto osobiście wypełnia dzieło miłosierdzia), oprócz zwykłych warunków, które wymagają serca dyspozycyjnego, aby łaska mogła przynieść  spodziewane owoce, wierni będą musieli zatrzymać się na modlitwie, aby dopełnić ostatnich aktów wymaganych: wyznania wiary i modlitwy za papieża w jego intencjach. To ostatnie będzie mogło zawierać co najmniej jedno Ojcze nasz - modlitwa, której ​​sam Jezus pouczył nas, aby zwracać się do Ojca jak dzieci - a może nawet bardziej. W szczególności, ze względu na ducha właściwego temu Rokowi Świętemu, sugeruje się, aby odmówić piękną modlitwę papieża Franciszka na Jubileusz, a na zakończenie czasu modlitwy  inwokację do Pana Jezusa Miłosiernego (na przykład: "Jezu Miłosierny, ufam Tobie ").