KOMUNIKAT PRASOWY

Od dziś aż do niedzieli, 29 maja Jubileusz poświęcony diakonom stałym

 

"Diakon, obrazem Miłosierdzia dla krzewienia nowej ewangelizacji". W centrum trzech dni z okazji wielkiego wydarzenia jubileuszowego poświęconego diakonom pielgrzymka, modlitwy i dzielenie

 

Przewiduje się znaczącą obecność stałych diakonów, wielu z nich z rodzinami, z całego świata na wielkie wydarzenie jubileuszowe impoświęcone od dzisiaj do 29 maja w Rzymie.

Spotkanie światowe diakonów stałych, mężczyzn, którzy z powołania i posługi są ściśle związani z dziełami miłosierdzia w życiu wspólnoty chrześcijańskiej, będzie cenną okazją do refleksji, modlitwy i konfrontacji roli i posługi, którąodgrywają w Kościele i poprzez nią objawiają światu, że "miłosierdzie jest fundamentem życia Kościoła" (Papież Franciszek, Misericordiae vultus 10).

Przypadająca50-ta rocznica przywrócenia diakonatu stałego, który odbył się na Soborze Watykańskim II (Lumen Gentium nr. 29) jest okazją do ukazania znaczenia, jaką ta posługaspełniaw służbie liturgii i miłości.

Jubileusz Diakonówrozpoczyna się dziś o godzinie 16.00 spotkaniem na temat "Diakon obrazem Miłosierdzia wkrzewieniu nowej ewangelizacji" i będzie realizowany w różnych kościołachjednocześnie, aby dać szansę każdemuśledzeniaprzebiegu konferencji oraz debaty w swoim własnym języku.Natomiast tematem w kolejnym dniu będzie: "Diakon: Powołany, aby być szafarzem miłosierdzia we wspólnocie chrześcijańskiej". Zgodnie z podziałem dla Włochów  przewidziany jest kościół Santa Maria in Vallicella, z relatorami Tonino Cantelmi, Enzo Giuseppe i Petrolino Colona w piątek,a w sobotę zarcybiskupem Lorefice, jak teżbazylika Sant'Andrea della Valle z relatorami Agagliata Giorgio Andrea Spinelli i Carlo De Cesare w piątek,a wsobotęz biskupem Camisasca. Brytyjczycy spotkają się zarówno w bazylice świętego Jana Chrzciciela z Florencji, gdzie będą mieli relatorów Harolda Burke-Shivers, Tonyego Schmitz i Thomasa Dubois w piątek i sobotękardynała Turksona, jak też w bazylice Santa Maria sopra Minerva, gdzie będzie również tłumaczenie na portugalski i niemiecki, poprowadzą medytacje w piątek James Keating, Anthony Gooley i Greg Kandra a wsobotękardynał Pell. Hiszpanie w bazylice św. Marka Ewangelisty na Kapitolu będą mieli jakorelatoróww piątek Abadíasa Manuela Suarez, Rafaela Casas Salgado i Jose Espinos a w sobotę biskupa Patrona Wong. W godzinach porannych w sobotę 28, od 9.00 do 14.00jest planowanapielgrzymka do Drzwi Świętych bazyliki św.Piotra, a  następnego dnia rano, w niedzielę 29wydarzenie jubileuszowe zakończy się Mszą z Ojcem Świętym o godzinie 10.30 na Placuśw.Piotra.

Ponadto w ciągu trzech dni będzie możliwość uczestniczenia w adoracji eucharystycznej i w sakramencie pojednania w trzech kościołachjubileuszowych (S. Salvatore in Lauro, S. Maria in Vallicella (ChiesaNuova), Jana Chrzciciela z Florencji), a wszyscy diakoni zostaną zaproszeni do odbyciaosobistej pielgrzymki do kościołów pod wezwaniem św Wawrzyńca Męczennika, PierwszegoDiakona (San Lorenzo in Piscibus, Bazylika San Lorenzo in Damaso, San Lorenzo in Lucina, San Lorenzo in Miranda, San Lorenzo in Fonte, San Lorenzo w Panisperna i Bazyliki św Wawrzyńca za Murami).