Informacje ogólne

Print Mail Pdf

_03A0605

Wolontariuszami Jubileuszu są  włosi i cudzoziemcy, od 18 lat wzwyż, którzy zechcą zaoferować przez okres co najmniej jednego tygodnia (lub 4 dni przy okazji ważnych wydarzeń) gotowości  pomocy pielgrzymom, którzy przybędą do Rzymu ze wszystkich stron świata. Wolontariusze będą troszczyć się o powitanie pielgrzymów w niektórych punktach zbiorczych, dostarczając informacji na temat wszystkich dostępnych usług; będą  towarzyszyć pielgrzymom wzdłuż tras specjalnie przeznaczonych do tego,  aby dotrzec do Bazylik Papieskich, przejść przez Drzwi Święte i pozostając w bazylikach na modlitwie z należytą uwagą, bez roztargnień i według przewidzianego czasu i sposobu;  będą udzielać pomocy w dodatkowych  posługach, ewentualnie wymaganych w różnych okolicznościach. Wolontariusze Jubileuszu powinni mówić więcej niż w jednym języku, aby pomóc pielgrzymom, którzy przybędą z zagranicy, ale powinni też wszyscy znać włoski na poziomie wystarczającym do zapewnienia właściwej koordynacji z odpowiedzialnymi służby, z innymi wolontariuszami i z siłami włoskiego Bezpieczeństwa Publicznego.

Aby uzyskać więcej informacji: volunteers@im.va