Print Mail Pdf
1
cze
2016

Jubileusz Kapłanów

01 czerwiec 2016 - 03 czerwiec 2016 (Save to calendar)

Piazza San Pietro

 

"Na wzór Dobrego Pasterza, kapłan jest człowiekiem miłosierdzia i współczucia,

blisko swego ludu i sługą wszystkich ".

 Franciszek

 

 

PROGRAM

Środa 1 czerwca 2016

Od 9.00 do 16.00

W kościołach jubileuszowych (San Salvatore in Lauro, Santa Maria in Vallicella, San Giovanni dei Fiorentini):

Adoracja Eucharystyczna

Sakrament Pojednania

Pielgrzymka do Drzwi Świętych

17:30 Katecheza i Msza św. dla grup językowych (angielski, francuski, hiszpański, polski, portugalski, niemiecki, włoski)

 

Czwartek 2 czerwca

Rekolekcje prowadzone przez Ojca Świętego

10.00 - Pierwsza refleksja

12.00 - Druga refleksja

16.00 - Trzecia refleksja

17:30 Eucharystia

 

Piątek 3 czerwca 2016

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

09:30 Msza z Ojcem Świętym

 

 

Ojciec Święty będzie obchodzić w Rzymie Jubileusz Kapłanów od 1 do 3 czerwca. Na znak komunii, każdy Kościół lolaklny jest zaproszony do przeżywania tego momentu jubileuszowego proponując działania zgodne z własnymi potrzebami. Zapraszamy do udziału we trzech medytacjach, które będą prowadzone przez Papieża Franciszka w czwartek 2 czerwca, w ramach przygotowań do uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa następnego dnia.

 

ŚRODA 1 CZERWCA

W pierwszej części dnia, kapłani i seminarzyści są zaproszeni do udania się do jednego z trzech jubileuszowych kościołów wskazanych przez Papieską Radę Wspierania Nowej Ewangelizacji w Roku Świętym (San Salvatore in Lauro, Santa Maria in Vallicella, San Giovanni dei Fiorentini ), gdzie będą mieli okazję do celebracji sakramentu Pojednania i poświęcenia czasu na Adorację eucharystyczną.

Uczestnicy odbędą również pielgrzymkę do Drzwi Świętych Bazyliki Świętego Piotra. Droga pielgrzymkowa zaczyna się w pobliżu Castel Sant'Angelo i biegnie wzdłuż Via della Conciliazione. Uczestnikom zostanie wskazany przedział czasowy, w którym powinni odbyć pielgrzymkę.

Drugi moment tego dnia będzie składać się z katechezy, w grupach językowych, na temat miłosierdzia oraz z celebracji Eucharystii. Gwarantowane są one w językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, polskim, portugalskim, włoskim.

 

angielski

J.E. Ks. Bp Robert Barron

Pomocniczy biskup Los Angeles

 

francuski

J.E. Ks. Abp Eric Aumonier

Biskup Wersalu

 

hiszpanski

J. E. Kard. José Luis Lacunza Maestrojuán

Biskup ordynariusz David

 

niemiecki

J.E. Ks. Abp Georg Gaenswein

Prefekt Domu Papieskiego

 

polski

J.E. Ks. Bp Grzegorz Ryś

Biskup pomocniczy krakowski

 

portugalski

J.E. Ks. Bp Paulo Cezar Costa

Biskup pomocniczy Rio de Janeiro

 

włoski

J.E. Ks. Kard. Gianfranco Ravasi

Przewodniczący Papieskiej Rady Kultury

 

                     

CZWARTEK 2 CZERWCA

Drugi dzień Jubileuszu zostanie poświęcony rekolekcjom dla wszystkich kapłanów i seminarzystów świata, poprowadzonym przez Ojca Świętego.

W Rzymie, by wysłuchać medytacji papieskich, uczestnicy zbiorą się w trzech bazylikach. W ciągu dnia, Papież Franciszek będzie prezentował trzy medytacje, po jednej w każdej Bazylice. Te medytacje będą transmitowane na żywo przez Centrum Telewizji Watykańskiej i będą mogły być oglądane na całym świecie za pośrednictwem Internetu lub stacji telewizyjnych, które będą transmitować to wydarzenie. Informacje techniczne dotyczące tego wydarzenia zostaną przekazane do diecezji oraz mediów.

Rekolekcje zakończą się koncelebracją Eucharystii w grupach językowych. Kapłani, pamiętając o zabraniu alby oraz białej stuły, są proszeni o udanie się do wskazanego miejsca celebracji.

W Centrum Pielgrzyma każdy uczestnik i każda grupa otrzyma informację o tym, do której bazyliki musi się udać. Ze względów logistycznych i bezpieczeństwa, PASS który zostanie wydany każdemu uczestnikowi umożliwia wejście tylko do miejsca wskazanego na nim.

 

PIĄTEK 3 CZERWCA

Jubileusz Kapłański zakończy uroczysta celebracja Mszy świętej w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Eucharystii przewodniczył będzie papież Franciszek, będzie ona koncelebrowana przez wszystkich księży. Bezpłatne bilety na koncelebrę i uczestnictwo we Mszy Świętej będą dystrybuowane w Centrum Pielgrzyma.

 

 

Najczęściej zadawane pytania

 

Kto może uczestniczyć w Jubileuszu kapłanów?

Zaproszeni są wszyscy biskupi, kapłani i ci, którzy są w trakcie przygotowania do kapłaństwa w seminariach oraz domach formacji.

 

Jak wziąć udział w Jubileuszu Kapłanów w Rzymie?

Wszyscy księża i klerycy, którzy chcą uczestniczyć w Jubileuszu w Rzymie, muszą zarejestrować się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Jubileuszu www.im.va. Aby uzyskać dostęp do tego formularza, należy najpierw zarejestrować się na stronie, potem można wskazać wydarzenie Jubileuszu Miłosierdzia, w tym przypadku "Jubileusz Kapłanów".

Aby przygotować odpowiednio miejsca spotkań, bardzo ważne jest dokładne wskazanie "Szczegółów wydarzenia", (pielgrzymka do Drzwi świętych, katechezy, rekolekcje z Ojcem Świętym, Msza w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa). Grupy kapłanów i seminarzystów powinny wskazać w odpowiednich miejscach liczbę osób, które wezmą udział w dowolnym momencie. Jeśli jest to jeden z uczestników, wystarczy napisać "jeden" (1).

 

Uwaga: Gdy moduł zostanie właściwie wypełniony, system powiadomi uczestnika komunikatem ". Kartoteka została zapisana pomyślnie" Wraz z potwierdzeniem odbioru, użytkownik może formalnie uważać się za zapisanego na wydarzenie. Następnie, w mierę zbliżania się wydarzenia, zapisani otrzymają za pośrednictwem poczty e-mail więcej przydatnych informacji. System nie wysyła żadnego innego rodzaju potwierdzenia.

 

Uwaga: Księża Biskupi mogą wskazać, za pośrednictwem poczty elektronicznej (info@im.va) punkty programu, w których chcą uczestniczyć.

                

Co należy zrobić po zapisaniu się?

Każdy ksiądz i seminarzysta musi zorganizować swoją podróż i pobyt w Rzymie na swój koszt. Po przybyciu do Rzymu, uczestnicy są zaproszeni do udania się do Centrum Pielgrzyma, przy Via della Conciliazione 7, gdzie mogą odebrać PASS, który pozwoli na wejście do miejsc, gdzie będzie przebiegać wydarzenie.

Ważne jest, aby pamiętać, że zostały zintensyfikowane środki bezpieczeństwa, dlatego PASS jest niezbędny do wzięcia udziału w niektórych momentach wydarzeń, zwłaszcza tych, na których będzie obecny Ojciec Święty. Z tego samego powodu, proszę przynieść własny celebret lub, w przypadku seminarzystów, karty potwierdzające przynależność do seminarium lub domu formacji. 

Centrum Pielgrzyma jest otwarte codziennie od 7.30 do 18.30.

 

Do kiedy mogę sformalizować mój zapis?

Do dnia 29 maja.

 

Czy muszę coś płacić, aby uczestniczyć w tym Jubileuszu?

Uczestnicy są proszeni o wkład solidarnościowy dziesięć euro (€ 10,00), aby pomóc w utrzymaniu kosztów wydarzenia. Wkład jest dobrowolny i może być wpłacony w momencie otrzymania PASS w Centrum Pielgrzyma.

 

W jakich miejscach odbędą się wydarzenia?

Miejsca zostaną wskazane przez e-mail. Proszę również śledzić aktualizacje informacji na oficjalnej stronie Jubileuszu.

 

W jakiego rodzaju czynnościach mogą uczestniczyć świeccy i zakonnice?

Wszyscy wierni są zaproszeni do udziału we Mszy Świętej z Ojcem Świętym w piątek, 3 czerwca, by podziękować za dar posługi kapłańskiej i modlić się o uświęcenie wszystkich kapłanów. Natomiast spotkania w dniu 1 i 2 czerwca są zastrzeżone wyłącznie dla biskupów, kapłanów i seminarzystów.

 

WAŻNE INFORMACJE DO UCZESTNICTWA W JUBILEUSZU KAPŁANÓW

Print Mail Pdf

Drogi Kapłanie

Drogi Seminarzysto

bardzo nam miło, że weźmiesz udział w nadchodzącym Jubileuszu Kapłanów, który odbędzie się w Rzymie w dniach od 1 do 3 czerwca 2016 roku. Wysyłamy Ci kilka ważnych wskazówek praktycznych:

1. Po przybyciu do Rzymu, każdy Kierownik Grupy - i każdy kapłan / kleryk, który zarejestrował się indywidualnie - musi potwierdzić osobiście, swoje uczestnictwo w Jubileuszu Kapłanów, udając się do Recepcji Centrum Pielgrzyma, które znajduje się przy Via della Conciliazione, 7.  Niniejsza wizyta potwierdzająca może być dokonana począwszy od niedzieli, 29 maja, codziennie od 7.30 do 18.30, przedstawiając kupon, który w ciągu najbliższych kilku dni, zostanie wysłany e-mailem do każdego z uczestników.

2. Każdy kapłan, który zarejestrował się indywidualnie, musi przedstawić w Centrum Przyjęć Pielgrzymów swój własny celebret oficjalny. Dla grup natomiast wystarczy, że Kierownik Grupy przedstawi własny celebret. Każdej osobie zapisanej indywidualnie, i każdemu Kierownikowi Grupy dla wszystkich członków jego grupy, zostaną wydane następujące dokumenty: A)  PASS oficjalna przepustka do udziału w każdym wydarzeniu w programie. Na Passie znajdzie się informacja o Bazylice przeznaczonej do udziału w rekolekcjach. Podkreśla się konieczność przestrzegania tego wskazania i nie zmieniania Bazyliki, gdyż uczestnicy zostali przydzieleni do trzech papieskich bazylik, w zależności od ich przynależności językowej, a także w związku z tłumaczeniem symultanicznym. Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa, PASS należy nosić podczas wszystkich zaplanowanych wydarzeń;    B) bilet na koncelebrację - lub w przypadku seminarzystów, bilet wstępu - na mszę, której Papież Franciszek będzie przewodniczył w piątek, 03 czerwca; C) broszura zawierająca różne przydatne informacje przeżywania jubileuszu, obejmujące również pomoce do liturgii. W chwili wydania tego materiału, każdy Przewodnik Grupy i każdy kapłan, który został zarejestrowany indywidualnie, będzie miał możliwość złożenia ofiary solidarnościowej w wysokości 10 euro za każdego uczestnika.

3. Ci, którzy zarejestrowali się do udziału tylko we Mszy piątkowej, 3 czerwca nie muszą składać ofiary solidarności. W Centrum Przyjęć Pielgrzymów są dostępne darmowe bilety uczestnictwa we mszy, ale należy podkreślić, że takie bilety umożliwiają jedynie wstęp na Plac Świętego Piotra, ale nie do koncelebracji.

4. We Środę 1 czerwca w godzinach od 9:00 do 16:00, wszyscy uczestnicy będą mogli dokonać pielgrzymki do Drzwi Świętych Bazyliki Świętego Piotra, stosownie do grupy językowej, zgodnie z programem, zawartym w broszurze wydarzeń. W tym dniu uczestnicy będą mieli również możliwość nawiedzenia jednego z  trzech kościołów jubileuszowych, gdzie będzie można skorzystać z Sakramentu Pojednania i uczestniczyć w adoracji eucharystycznej. Niektórzy Misjonarze Miłosierdzia będą spowiadać uczestników w różnych językach. Kościołami Jubileuszowymi są:

S. Salvatore in Lauro (Piazza di San Salvatore in Lauro, 15)
S. Maria in Vallicella [Chiesa Nuova] (Piazza della Chiesa Nuova)
S. Giovanni Battista dei Fiorentini (Piazza dell'Oro, 1)

5. Środa, 01 czerwca, o godzinie 17.30, uczestnicy zostaną podzieleni na grupy językowe do wysłuchania katechezy, a wkrótce potem, będą uczestniczyć w  koncelebracji Eucharystii. Ci, którzy chcą koncelebrować proszeni są o przywiezienie alby i białej stuły. Zaangażowane są następujące Kościoły:

włoski:
Kościół Santa Maria in Vallicella [Chiesa Nuova], Piazza della Chiesa Nuova
hiszpański:
Bazylika Dwunastu Apostołów, Piazza dei Santi Apostoli, 51
angielski:
Bazylika Sant'Andrea della Valle, Piazza Vidoni, 6
francuski:
San Luigi dei Francesi, Piazza S. Luigi de 'Francesi
polski:
Bazylika Świętego Marka Ewangelisty na Kapitolu, Piazza San Marco, 48 (obok Piazza Venezia)
niemiecki:
San Salvatore in Lauro, Piazza di San Salvatore in Lauro, 15
portugalski
Kościół Santa Monica, Piazza Świętego Oficjum

6. Czwartek, 2 czerwca zostanie poświęcony Rekolekcjom głoszonym przez Ojca Świętego dla wszystkich kapłanów i seminarzystów.
        UWAGA!: Wejście do Bazylik na Rekolekcje jest zarezerwowane tylko dla kapłanów i seminarzystów po prezentacji własnej wejściówki PASS. Przypomina się również, że dzień 2 czerwca jest dniem świątecznym we Włoszech, więc dostępne środki transportu publicznego zostaną zredukowane, a niektóre obszary w historycznym centrum Rzymu mogą zostać zamknięte ze względu na defiladę wojskową, dotyczy to szczególnie Via dei Fori Imperiali oraz całego rejonu wokół Koloseum, Circo Massimo i Piazza Venezia.

        Ojciec Święty przeprowadzi trzy medytacje, po jednej w każdej z trzech papieskich Bazylik: św. Jana na Lateranie, św. Matki Bożej Większej i św. Pawła za Murami. Rekolekcje zostały zorganizowane tak, że podczas gdy Ojciec Święty będzie mówił w jednej z Bazylik, obecni w pozostałych dwóch Bazylikach będą mogli oglądać na żywo. Te rozważania są zaplanowane na godz. 10:00, 12:00 i 16:00.
Bazylika Świętego Pawła za Murami powita wszystkich kapłanów i seminarzystów języka nie-włoskiego i będzie wyposażona w serwis jednoczesnego tłumaczenia na język hiszpański, angielski, francuski, niemiecki, polski i portugalski. Osoby obecne w bazylice św. Pawła za Murami otrzymają pakiety obiadowe za darmo.
Bazylika Santa Maria Maggiore zaprasza wszystkich księży i ​​seminarzystów z języka włoskiego nie należących do diecezji rzymskiej. Bazylice świętego Jana na Lateranie natomiast zgromadzi kapłanów - diecezjalnych i zakonnych - i seminarzystów, należących do diecezji rzymskiej oraz kapłanów pełniących służbę w Kurii Rzymskiej.
Natychmiast po trzeciej Medytacji Ojca Świętego, rozpocznie się Koncelebracja Eucharystyczna. Kapłani uczestniczący w rekolekcjach w Bazylice świętego Jana na Lateranie i Bazylice św. Matki Bożej Większej celebrować będą w tych samych bazylikach, natomiast uczestnicy bazyliki świętego Pawła za Murami zostaną podzieleni na grupy językowe w następujących kościołach:

Hiszpański i portugalski
Bazylika Świętego Pawła za Murami
niemiecki
Papieska Oratorium św Pawła, Viale di San Paolo, 12
angielski
Parafia NMP Królowej Apostołów, Via Antonino Pio, 75
francuski
Krypta NMP Królowej Apostołów, Via Antonino Pio, 75
polski
Pod kryptą NMP Królowej Apostołów, Via Antonino Pio, 75

UWAGA: 1) Osoby pragnące koncelebrować proszone są o przyniesienie własnej alby i białej stuły. 2) Parafia NMP Królowej Apostołów znajduje się w niewielkiej odległości od Bazyliki św. Pawła za Murami. Kapłani będą mogli uzyskać wskazówki dotarcia do tego miejsca od wolontariuszy Jubileuszu. Tym, którzy wolą dojechać będą udostępnione autokary.

7. Papież Franciszek będzie przewodniczył koncelebracji Mszy św. w piątek, 3 czerwca o 9:30, na placu Świętego Piotra w 160 rocznicę ustanowienia liturgicznego święta Najświętszego Serca. Aby móc koncelebrować, każdy kapłan musi przynieść ze sobą albę i białą stułę oraz specjalny bilet, który otrzymał od swojego Przewodnika Grupy lub który osobiście odebrał w Centrum Przyjęć Pielgrzymów (zob. N. 2 powyżej). Wszyscy kapłani są proszeni do wejścia na Watykan o 7:30, przynosząc ze sobą odpowiedni bilet,  poprzez wejście Petriano znajdujące się przy Placu Świętego Oficjum (patrząc na Bazylikę Świętego Piotra, wejście znajduje się " poza lewym skrzydłem kolumnady Berniniego, strzeżone przez dwóch Szwajcarskich w pełnym umundurowaniu). Stamtąd wszyscy księża będą kierować się do atrium Pawła VI (Sala Audiencji Papieskiej), gdzie będą mogli ubrać szaty liturgiczne. UWAGA: Ponieważ wszyscy kapłani będą poddawani normalnej kontroli bezpieczeństwa, jest absolutnie niezbędne, aby przybyć przed 7:30, by ułatwić wspólne wejście do Watykanu. Ubrani w szaty liturgiczne kapłani wejdą w procesji na plac Świętego Piotra by zająć miejsca im przydzielone.

8. Piątek, 3 czerwca, o godzinie 18.00, wszyscy uczestnicy Jubileuszu Kapłańskiego, zarówno kapłani jak seminarzyści, są zaproszeni do odmówienia wspólnego różańca na placu Świętego Piotra.

9. Centrum Pielgrzyma jest do dyspozycji uczestników w celu udzielenia wszelkich dodatkowych informacji.

 

 

Photogallery


Piazza San Pietro

Piazza San Pietro, Città del Vaticano, Città del Vaticano